Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden voor de ‘Apps voor…’ service vormen samem met de module algemeen van de ICT~Office voorwaarden de basis voor al onze aanbiedingen onder het ‘Apps voor…’ label. In het geval van maatwerk zijn ook de modules 5 en 9 van de de ICT~Office Voorwaarden van toepassing.

De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd op 14 januari 2009 bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. De voorwaarden die Aprendi voor haar dienstverlening gebruikt en vermeldt in offertes en aanbiedingen kunt u in de onderstaande lijst vinden en desgewenst downloaden.